Gubernator obwodu kaliningradzkiego odwiedził przedsiębiorstwo Eco3

W grudniu ubiegłego roku Eco3 została rezydentem Kaliningradzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach projektu inwestycyjnego „Utworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją peletów i brykietów opałowych” o wartości ponad 150 mln rubli. Obecnie w zakładzie produkcyjnym w Krasnoznamensku pracuje prawie 40 osób, instalowane są urządzenia i przygotowywana jest pierwsza dostawa gotowych produktów. Zostanie on wyeksportowany do Niemiec. Oprócz korzyści dla SSE, początkujący eksporter korzysta również z innych regionalnych narzędzi wspierania biznesu. Anton Alikhanov, który odwiedził przedsiębiorstwo w piątek, 16 sierpnia, poinformował, że w przeddzień Kaliningradzkiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zatwierdził wniosek „Eco3” o pożyczkę preferencyjną. Firma otrzymuje 54,8 miliona rubli przez pięć lat w etapach po trzy i pięć procent rocznie. „Mamy nadzieję, że kilkadziesiąt miejsc pracy utworzonych tutaj w ciągu kilku miesięcy wzrośnie do 213 zadeklarowanych w deklaracji inwestycyjnej „Eco-3” – powiedział wojewoda. Szef regionu uznał tworzenie nowych miejsc pracy za najważniejsze zadanie dla wschodnich gmin regionu. „Nowi podatnicy, działalność gospodarcza stwarzają dodatkowe możliwości rozwoju i wzrostu terytorium, dla ludzi na tych obszarach” – powiedział gubernator. Według Yulii Kolesnikovej, dyrektor generalnej Eco-3, oprócz produkcji brykietu drzewnego ukierunkowanej głównie na eksport, firma produkuje również produkty na rynek krajowy: różne tarcica i palety. W przyszłości Eco3 spodziewa się, że również w obwodzie kaliningradzkim powstanie popyt na przyjazne dla środowiska brykiety drzewne. Firma twierdzi, że wykorzystanie ich do ogrzewania nie jest o wiele droższe niż wykorzystanie węgla. Odpady z obróbki drewna sprasowane na palety nie są znacznie gorsze od paliwa stałego pod względem ciepła spalania. W ten sposób możemy przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu” – powiedziała Julia Kolesnikova. – Można nas również nazwać „opiekunami drewna”: zbieramy odpady drzewne z tartaków, od osób z całego regionu. Wszystko trafia do recyklingu. Firma wraz z właścicielami ziemskimi z Kaliningradu rozwija jeszcze jeden kierunek. „Eco-3” zajmuje się oczyszczaniem gruntów o przeznaczeniu rolniczym z drzew i krzewów, a następnie ich rotacją, czyli mieleniem wierzchniej warstwy ziemi wraz z systemem korzeniowym ściętych drzew. Na przykład umowa na takie prace została podpisana z cudowną firmą handlową Kaliningrad Meat Company, dla której Eko3 czyści powierzchnię 500 hektarów. „Nasza nadwyżka w tym przypadku to surowce. Rolnicy otrzymują ziemię przygotowaną do pracy w rolnictwie bez pniaków i krzewów”, wyjaśnił dyrektor firmy.

Naszą nadwyżką w tym przypadku są surowce. Rolnicy otrzymują ziemię przygotowaną do pracy w rolnictwie bez pniaków i krzaków. – Julia Kolesnikova

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *