Mieszkaniec SSE

W sierpniu 2019 roku Eco3 LLC uzyskała status rezydenta Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obwodzie kaliningradzkim. W związku z tym statusem firma ma następujące preferencje:

  • w ciągu pierwszych 6 lat realizacji projektu – 0% podatku od zysków i podatku od nieruchomości;
  • Od 7 do 12 lat realizacji projektu – 10% podatku od zysków, 1,1% podatku od nieruchomości;
  • pierwsze 5 lat – 0% podatku gruntowego od momentu posiadania działek;
  • do 2025 r. – 7,6% składek na ubezpieczenie społeczne na liście płac przy tworzeniu nowych miejsc pracy;
  • 0% – opłata eksploatacyjna za importowane urządzenia poniżej 3 roku życia;
  • 0% – cło na przywóz komponentów i surowców, 0% – VAT na przywóz;
  • skrócone terminy ekspertyzy państwowej – 45 dni na ocenę oddziaływania na środowisko i dokumentację projektową.

213

Utworzone miejsca pracy

150

mln przyciągnęło inwestycje

500

Wyczyszczono hektar ziemi

850

Tony produktów na miesiąc